Eşitlik ve Adalet: Hepimiz için

Yönetişim Bloğu
2 min readMar 24, 2020

--

Hayat hepimize farklı dersler sunuyor. Bu dersleri bazen bizden yaşça büyük kişilerden, bazen daha tecrübeli kişilerden, bazen ise çocuklardan alıyoruz. Birey olarak, herkesten öğreneceğimiz bir şeyler var. Öğrenmek, sürekli gelişimi beraberinde getiriyor.

Daha hesap verebilir, şeffaf, adil, katılımcı, tutarlı kararlar alabilen, bu kararları etkili olarak uygulayabilen, kendine, yaşadığı çevreye ve topluma karşı sorumlu bireylerin bulunduğu bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak için yola çıktık. Bu prensiplere “iyi yönetişim” prensipleri diyoruz. Yol engebeli, görev önemli, çünkü önümüzde kültürel bir denge söz konusu. Bu engebeli yoldaki en masum bireyler ise çocuklar: bugünümüzün ve geleceğin liderleri.

Çocuklarda “iyi yönetişim” bilincini geliştirmek için çıktığımız yol bizim için çok önemli. Özel sektördeki gönüllülere verdiğimiz eğitimler sonrasında sınıfları ziyaret ediyoruz ve “iyi yönetişim” prensiplerine dair eğlenceli ve öğretici etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinliklerin çoğunu geçen hafta tamamladık. Bu hafta da etkinliklerle aktarmak istediğimiz belirli kavramlar vardı. Fakat 10 yaşındaki öğrencimizin verdiği ders hepsinden kıymetliydi.

Daha hesap verebilir, şeffaf, adil, katılımcı, tutarlı kararlar alabilen, bu kararları etkili olarak uygulayabilen, kendine, yaşadığı çevreye ve topluma karşı sorumlu bireylerin bulunduğu bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak için yola çıktık. Bu prensiplere “iyi yönetişim” prensipleri diyoruz. Yol engebeli, görev önemli, çünkü önümüzde kültürel bir denge söz konusu. Bu engebeli yoldaki en masum bireyler ise çocuklar: bugünümüzün ve geleceğin liderleri.

Gönüllü eğitmen, sınıfta hep sağ tarafta bulunan gruba söz hakkı veriyordu. En soldaki grubun ilgisi dağınık ve derse konsantre olamaması da buna sebepti. Söz hakkı isteyen ve bir türlü alamayan gruptan bir öğrenci parmak kaldırdı ve söz hakkı aldı. Şunları söyledi:

Siz bizlere, eşitlikten ve adil olmaktan bahsediyorsunuz. Birbirimize saygılı olmaktan bahsediyorsunuz. Peki sizce, siz bunları uyguluyor musunuz?

Dersin başından beri parmak kaldırıyorum. Düşüncelerimi paylaşmak istiyorum ama siz hep diğer gruba söz hakkı veriyorsunuz. Peki siz bize eşit ve adil davranmış oluyor musunuz?

10 yaşındaki o çocuk, çok haklıydı. Bu birkaç dakikada alınan ders ve kurulan cümlelerdeki özen aslında sınıf ve gönüllü eğitmen için çok öğreticiydi, bizim için ise verilen emeklerin karşılığının alındığı bir gurur anıydı.

Fikirler ve söylemler, aslında hareketlere yansıdığında hayat buluyor. Yaklaşımımızda eşit ve adil yaklaşımı benimsediğimiz zaman, bu bizim davranış biçimimiz haline geliyor. Zamanla bireyde benimsenen bu kültür, bu ilmeklerle toplumda kültürel bir yaklaşım olarak yer buluyor.

YAZAR
Dr. Fatma ÖĞÜCÜ ŞEN
Argüden Yönetişim Akademisi, Araştırma Direktörü

--

--

Yönetişim Bloğu

Eğer tek başına ıssız bir adada yaşamıyorsan bu blogta konuşulan tüm konular seni de ilgilendiriyor :)