Değişen Bir Düşünce Yapısı: Entegre Düşünce

Yönetişim Bloğu
2 min readMar 16, 2020

Kasım 2017, Entegre Düşünce’nin Türkiye’deki gelişiminin ivme kazandığı bir ay oldu. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) CEO’su Richard Howitt, misafirimiz olarak Ankara ve İstanbul’da bu konuya ilgi duyan kişilerle buluştu. Prof. Mervyn E. King ve Leigh Roberts’in birlikte kaleme aldıkları “Entegre Düşünce: 21 Yüzyılın İş Yapma Şekli” adlı kitabını Türkçe’ye kazandırarak, “Entegre Düşünce” yayınımızı bu toplantılarda gündeme taşıdık. Peki nedir bu “Entegre Düşünce”?

Bütünsel düşünce yaklaşımı aslında bizim geçmişimizden çok da uzakta değil. Dr. Argüden (2017). Entegre Düşünce, s.5

Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, “Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez.” demiştir. Belki de bu yaklaşımdan ilhamla, Dr. Argüden de bir kavramı felsefesiyle birlikte ele alırken, geçmişimizle bağlarıyla ilişkilendirerek, geleceğe ışık tutar. “Entegre Düşünce”yi doğu ile batının sentezi olan Anadolu kültüründeki hoşgörü, değer yaratma kültürü ve sorumluluk üstlenme yaklaşımlarıyla ilişkilendiriyor.

Gelişen dünyada, toplumlarla birlikte kurumların da değer yaratma anlayışı değişiyor.

Kurumlar eskiden yarattıkları değeri sıklıkla kâr ile ölçerken, günümüzde topluma, dünyaya, çalışanlarına, paydaşlarına değer yaratma sorumluluklarını göz ardı edemiyorlar. Bu değer yaratma yaklaşımıyla beraber, elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz ama hayatımızda anlamlı etkisi bulunan farklı sermayeler de gündeme geliyor. Bu sermayelere, entelektüel sermaye, sosyal sermaye ve insan sermayesi örnek olarak gösterilebilir.

Entegre Düşünce, alışık olduğumuzdan daha bütünsel bir düşünce yapısını işaret ediyor. Bu düşünce biçimini deneyimlemek bir yolculuksa, bu yolculuğa çıkan ve başarısız olup geri dönen bir kurum şu ana kadar yok.

Etkin bir liderle başlanılan bu yolculukta, her bir çalışanın birliktelik güdüsünü tetikleyen farklı bir hikâyesi oluyor.

Bizim hikâyemizi okumak için Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi blogunu ziyaret edebilirsiniz.

IIRC CEO’su Richard Howitt katıldığı bu toplantılarda, kavramın Türkiye’de ve Dünya’da gelişimi üzerine bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye Başkanlığında yürütülen G20 2015 sürecindeki B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortaklığının ve C20 Yönetişim Çalışma Grubunun katkılarının IIRC için kilometre taşı olduğuna değindi. Kavramı ise, “Entegre Düşünce”yi Milton Friedman’ın söylediği “İş dünyasının tek önceliği iştir” sözünün artık geçerliliğini yitirmesiyle ifade ediyor. Dr. Argüden ise değişen bu anlayışı “Paydaşların iyiliğini gözetmek, işinize iyi gelir” diyerek devam ettiriyor. Çünkü, paydaş odaklı yaklaşımları benimsemek, hem iyi yönetişimin katılım prensibinin, hem de entegre düşüncenin ortaya koyduğu sorumlu yaklaşımın gereğidir.

Bu konuda daha detaylı bilgiyi Entegre Düşünce yayınımızla bilgilerinize sunarız.

YAZAR
Dr. Fatma ÖĞÜCÜ ŞEN
Argüden Yönetişim Akademisi, Araştırma Direktörü

--

--

Yönetişim Bloğu

Eğer tek başına ıssız bir adada yaşamıyorsan bu blogta konuşulan tüm konular seni de ilgilendiriyor :)