Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirliğin Yeşil Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkileri

Yönetişim Bloğu
4 min readAug 25, 2020

Çevresel endişelerin arttığı bir çağda, işletmelerin tükettikleri kaynaklara ve ürettikleri ürünlerin uzun vadeli etkilerine özen göstermeleri gerekli hale geldi. Bu endişeler, mevcut küresel krizle birleştiğinde, sadece iş dünyasını değil, aynı zamanda siyaseti, ekolojiyi ve kültürü de içeren bir çözüm talebini beraberinde getiriyor. 2019 yılında IGI-Global tarafından yayınlanan “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirliğin Yeşil Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkileri” adlı İngilizce kitap, döngüsel ekonomi kavramının en önemli temellerini ilişkilendiren bütüncül bir yaklaşımı içeren bir anlayışı vurgulamaktadır. Bu yazıda hem bu kitaptaki önemli makalelerden örnekler yer alıyor hem de Döngüsel Ekonomi kavramının önemi vurgulanıyor.

Döngüsel Ekonomi, malzeme ve enerji döngülerinin yavaşlatılması, kapatılması ve daraltılmasıyla kaynak girdisinin ve israfın, emisyonun ve enerji kaçağının en aza indirildiği rejeneratif (yeniden yaratıcı) bir sistemdir. Döngüsel Ekonomi uzun ömürlü tasarım, bakım, onarım, yeniden kullanım, yeniden üretim, yenileme ve geri dönüşüm yoluyla sağlanabilir. Döngüsel Ekonomi üretimde ‘al, yap, elden çıkar’ modeli kullanan doğrusal bir ekonominin tam tersidir.

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirliğin Yeşil Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkileri kitabının ana teması “Döngüsel Ekonomi” olarak belirlendi. Döngüsel Ekonomi, doğada bulunan biyolojik döngüyü, ürünlerin uygun bir şekilde atıldıklarında çevre açısından verimli bir biçimde yeni ürünlere dönüştürüldüğü teknolojik bir döngüye ilişkilendiren bir fikirdir. Döngüsel Ekonominin temel bir yönü ise Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi olarak tanımlanabilir. İngilizce kısaltılabileceği şekliyle “GSCM”, Tedarik Zinciri boyunca adil iş gücü uygulamaları, daha düşük emisyon ve daha temiz bir çevre sağlayacak şekilde değer sunmaya odaklanır. GSCM’nin ilkeleri, dünyanın dört bir yanına dağılmış üretim ve dağıtım operasyonlarına sahip çok sayıda küresel şirket tarafından uygulanmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tersine Lojistik, sürdürülebilirliğin özellikle önemli alanlarıdır. Hem katı hem de sıvı atıklar artan nüfus ve refahla büyüyor olması insan faaliyetlerinden kaynaklanan atıklarla nasıl başa çıkılacağı, gelişmekte olan ülkeler için bir endişe konusudur. Kitap bu fikir üzerine değişik ülkelerden katılımcıların yazdığı ampirik ve teorik yaklaşımları içeren makaleleri bir araya topluyor ve Döngüsel Ekonomi üzerine odaklanıyor.

Kitap, 4PL Lojistik’ten Tıbbi Atık Yönetimine kadar birçok ilginç alanı kapsamaktadır. İspanya, ABD, Rusya, Türkiye ve Brezilya dahil olmak üzere farklı ülkelerden araştırmacıların 15 makalesini içermektedir. Her bölüm Döngüsel Ekonomi veya İngilizce kısaltması ile “CE” nin farklı yönlerinin pratik durumlarını vurgulamaktadır.

Kitapta özellikle ilginç bir bölüm, “Konfeksiyon endüstrisinde döngüsel tedarik zinciri ve iş modeli” üzerine bir tartışmadır. Konfeksiyon endüstrisi, pamuğun yetiştirilmesinde büyük su, enerji ve pestisit kullanımı ve nihai giyim ürünlerinin çeşitli tedarik kademeleri nedeniyle çevre üzerinde özellikle ağır bir etkiye sahip olmuştur. Günümüzde şirketler, mevcut bir doğrusal iş üretim modelinden döngüsel bir iş modeline geçmeye çalışıyor. Bu evrim kolay bir gelişme değil ve şirketin kontrolü dışında bağlamsal değişiklikler gerektiriyor. Sonuç olarak, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca giyim tedarik zinciri sırasında azaltmak, yeniden kullanmak, geri dönüştürmek, yeniden üretmek, geri kazanmak ve geri dönüştürmek için farklı daireler üretilir. Yıkıcı (disruptive) iş modellerine ve tedarik zinciri yapılarına sahip birçok yenilikçi hazır giyim şirketi olmasına rağmen, konfeksiyon sektöründe Döngüsel Ekonomi ilkelerinin uygulanması konusunda çok az araştırma yapılmıştır. Bu bölüm, hazır giyim sektörüyle ilgili Döngüsel Ekonominin (CE) uygulanmasının önündeki ana engellerden bahsediyor ve INDITEX adlı bir İspanyol şirketinin başarılarını daha da örneklendiriyor. INDITEX bir İspanyol şirketidir ve diğerlerinin yanı sıra Zara, Massimo Duty veya Pull and Bear gibi markalarla dünya çapında farklı borsalarda listelenmiştir. 25,34 milyar gelir elde ediyor, 171.839 çalışanı, 1.824 tedarikçisi, 7.210 fabrikası var ve şu anda dünya çapında 7.448 mağazası ile 96 pazarda küresel bir varlığa sahip. Verimlilik uygulamalarının benimsenmesi ile ilgili olarak, INDITEX temiz enerji taahhüdünü kamuoyuna açıklamıştır. Bu çalışmaların sonucunda 2016'da aşağıdaki rakamlara ulaştıkları yazarlar tarafından raporlanmıştır:

• Dünya çapındaki enerji tüketiminin% 30'unu temiz enerji kaynaklarından sağlanır; Tesislerinde kullanılan 520 milyon KWh elektrik yenilenebilir kaynaklardan gelmektedir.

• İspanya’daki lokasyonlarında tüketilen elektriğin% 89'u yenilenebilir kaynaklardan elde edilir; tesislerinde temiz elektrik kullanımı 2013 yılından bu yana on kat artmıştır.

• Giysi başına su tüketimini % 1 oranında azaltmıştır.

• Son dört yılda Sera Gazı (GHG) emisyonlarını% 29 azalttı ve 2025 yılına kadar düzenli depolama alanlarına sıfır atık için plan geliştirilmiştir.

Bir başka ilginç bölüm ise, esas olarak okyanuslar dahil dünyanın sularıyla ilgilenen Mavi Ekonomiye odaklanıyor. Mavi Ekonomi, okyanuslarla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı ekonomik sektörleri ifade eder. Ancak mavi ekonominin sadece ekonomik bir boyutu yoktur, çevre sağlığı da mavi ekonominin hesaba kattığı bir alandır. Bu makalede, kaynakların giderek azaldığı ve nüfus artışının devam ettiği bir dönemde, mavi ekonominin yaratacağı hem sosyal hem de ekonomik potansiyele dikkat çekmek ve bu potansiyelin kamu politikalarıyla nasıl artırılacağının düşünülmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Mavi ekonominin sürdürülebilir büyüme için itici bir güç olması için kamu-özel sektör ortaklıklarının bir reçete olarak ortaya çıktığı bölüm yazarları tarafından belirtiliyor. Ek olarak, mavi ekonominin büyümesi geleneksel finansal araçlarla (vergiler ve sübvansiyonlar gibi) canlandırılabilir. Mavi ekonomi, çevre sağlığı ile ekonomik faydaların kesişme noktasında olduğundan, çevre sağlığının nesiller boyunca sahip olabileceği olumlu dışsallıklar unutulmamalıdır.

21. yüzyılın ilk on yılında dünya kurumsal skandallara, küresel ekonomik krizlere ve artan çevresel endişelere tanık oldu. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, işletmeler üzerinde ürettikleri ürünlerin ve sundukları hizmetlerin çevresel ve kaynak sonuçlarına daha fazla dikkat etmeleri yönünde artan bir baskı oluştu. Döngüsel Ekonomiyi ve küresel iş sektörünü nasıl etkilediğini tam olarak anlamak için bu kitap, yeşil tedarik zincirleri ve ters lojistik ile ilgili hususlara ışık tutmaya çalışıyor.

YAZAR
Doç. Dr. Ulaş AKKÜÇÜK
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü, Öğretim Üyesi

--

--

Yönetişim Bloğu

Eğer tek başına ıssız bir adada yaşamıyorsan bu blogta konuşulan tüm konular seni de ilgilendiriyor :)